سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

در حال حاضر ما در جنگیم، جنگی که حمله به ایمان و بصیرت و بینش ما شده است وزمین بازی اش بصیرت مردم است

ماموریت اصلی ما در این جنگ تبیین است

پاسخ هر شبهه را باید صریح داد

کاری از کارگروه مونتاژ وارثان انتظار

تشریح مباحث بالا در دانلود سخنرانی زیر:

برای استفاده در سایت یا وبلاگ خود می توانید از کد زیر استفاده کنید:
ضمیمه ها:
دریافت با کیفیت خوب mp3  حجم فایل:  -1 bytes

دسته بندی