چشمه سار این هفته با حضور دکتر عزیزی از استان لرستان با موضوع« زن و بحران جمعیت شیعه »(زمان:01:16:47)
سخنرانی استاد رائفی پور با محوریت قیام سرخ تا ظهور سبز(زمان:00:06:05)(زبان:فارسی)
سخنرانی حجت الاسلام قرائتی درباره امام علی (ع) و تواشیح غدیر خم (زمان:00:24:54) (زبان:فارسی)
سخنرانی آقای رسول جوانعلی آذر پیرامون ایمان جلسه پنجم (زبان آذری)زمان(00:40:39)
سخنان حجت الاسلام ریاضت درباره امام باقر(ع)، شخصیت علمی، شرایط زمانه حضرت و ویژه گیهای شیعه در بیان امام باقر(ع) (۳۱:۱۷)
سخنرانی آقای رسول جوانعلی آذر پیرامون ایمان جلسه چهارم (زبان آذری)زمان(00:38:44)
سخنرانی این هفته با بیانات رزمنده ی جانباز استاد رسول جوانعلی آذر پیرامون ایمان جلسه سوم (زبان آذری)زمان(00:55:12)
سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان پیرامون راه مبارزه در شب شهادت امام رضا (ع) (زبان فارسی)(زمان:46:03)
پنجاه وهفتمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات رزمنده ی حضور جانباز استاد رسول جوانعلی آذر پیرامون ایمان جلسه دوم (زبان آذری)زمان(01:02:15)
پنجاه و ششمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات رزمنده ی حضور جانباز استاد رسول جوانعلی آذر پیرامون ایمان (زبان آذری)زمان(00:49:48)
پنجاه و چهارمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات دکتر متفکر آزاد در رابطه با چگونگی وجود آمدن رنسانس و پیشرفت در اروپا زمان (00:33:05)(زبان فارسی)
پنجاه وسومین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات دکتر متفکر آزاد در رابطه با هدف زندگی زمان (00:41:52)(زبان فارسی)
پنجاه و دومین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حاج جواد غفاری پیرامون سبک زندگی . (زبان آذری)(00:50:27)
سحنرانی استاد رفیعی پیرامون حضرت مهدی (00:10:34)

صفحه‌ها

دسته بندی