سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان پیرامون راه مبارزه در شب شهادت امام رضا (ع) (زبان فارسی)(زمان:46:03)
پنجاه وهفتمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات رزمنده ی حضور جانباز استاد رسول جوانعلی آذر پیرامون ایمان جلسه دوم (زبان آذری)زمان(01:02:15)
نماهنگ میلاد امام رضا با نوای حاج محمود کریمی (00:04:04)
پنجاه و ششمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات رزمنده ی حضور جانباز استاد رسول جوانعلی آذر پیرامون ایمان (زبان آذری)زمان(00:49:48)
پنجاه و چهارمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات دکتر متفکر آزاد در رابطه با چگونگی وجود آمدن رنسانس و پیشرفت در اروپا زمان (00:33:05)(زبان فارسی)
پنجاه وسومین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات دکتر متفکر آزاد در رابطه با هدف زندگی زمان (00:41:52)(زبان فارسی)
پنجاه و دومین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حاج جواد غفاری پیرامون سبک زندگی . (زبان آذری)(00:50:27)
سحنرانی استاد رفیعی پیرامون حضرت مهدی (00:10:34)
پنجاه و یکمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حاج بهزاد پروین قدس پیرامون خاطرات دفاع مقدس . (زبان آذری)(00:45:04)
چهل و نهمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حاج حسین بهارلو پیرامون هشت سال دفاع مقدس . (زبان آذری)(01:30:04)
پنجاهمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون ماه رمضان . (زبان آذری)(00:45:04)
علی اکبر امام زمان کیه؟ (00:15:34)
علی اکبر امام زمان کیه؟ (00:04:13)
ساقی عطشان(00:08:17)

صفحه‌ها

دسته بندی