بعضی از آدابی که می‌توان در این سنین به کودک آموخت و آنها را تشویق کرد تا درست انجام دهند:

شستن دستها قبل از نشستن سر میز یا سفره

نیاوردن اسباب بازی سر میز یا سفره

پرت نکردن و چنگ نزدن غذا

نکوبیدن قاشق چنگال روی میز

تف نکردن غذا

فریاد نزدن و ندویدن دور میز یا سفره غذا

استفاده از لطفا و ممنون هنگام سرو غذا

استفاده از قاشق و چنگال به جای انگشتان برای خوردن غذا

تشکر از تهیه کننده غذا و شکر گویی برای نعمتهای خدا قبل از بلند شدن از سر سفره

گذاشتن ظرف کثیف غذا در سینک ظرفشویی یاروی میز

اگر کودک کمی بزرگتر است و از اینکه مانند بزرگترها رفتار کند لذت می‌برد می‌توانید جزییات بیشتری را به او یاد بدهید. مثلا اینکه چگونه از دستمال برای تمیز نگه داشتن لباس و پاک کردن دور دهانش بعد از غذا استفاده کند.

 از او بخواهید تکه‌های غذا را کوچکتر گاز بزند و با دهان بسته غذا را بجود. نوشیدنی‌اش را هورت نکشد و با صدا نخورد. در این سن دیگر او می‌تواند صبر کند تا تمام افراد خانواده سر سفره حاضر شوند و سپس خوردن غذایش را شروع کند. او حتی می‌تواند درباره غذای مورد علاقه‌اش اظهار نظر کند و البته می‌تواند بداند که نباید نفرتش را از بعضی دیگر بیان کند.

دسته بندی