سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

سلام كردن به ديگران، از مستحبات اكيد در دين اسلام است و ثواب فراواني دارد. به ويژه فرد هنگام ورود به خانه افراد ديگر، بايد با گفتن سلام اهل خانه را از ورودش باخبر سازد و اين گونه با ساكنان خانه ارتباط برقرار سازد. خداوند در اين باره مي فرمايد:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا بُيُوتا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّي تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلي أَهْلِها. (نور: 27)

اي كساني كه ايمان آورده ايد! در خانه هايي غير از خانه هاي خودتان وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه سلام كنيد.

سلام كردن، اختصاص به بزرگ سالان ندارد، بلكه سلام كردن به كودكان، از سنت هاي رسول اللّه صلي الله عليه و آله است و در اين باره مي فرمايد:

يكي از چيزهايي كه تا زنده هستم، ترك نخواهم كرد، سلام دادن به كودكان است تا اينكه پس از من به عنوان سنت اسلامي باقي بماند.1

سلام كردن به كودكان دو فايده دارد: اول اينكه موجب آشنايي آنها با اين سنت نيكوي پيامبر اسلام مي شود و آن را بهتر مي آموزند. دوم اينكه سبب رشد شخصيت معنوي و اجتماعي شان مي گردد؛ چون از يك سو با ارزش هاي اسلامي آشنا مي شوند و از سوي ديگر، آداب اجتماعي را فرا مي گيرند.

بنابراين، بر مادران لازم است اين سنت حسنه را به فرزندانشان بياموزند و آنها را از كودكي با آداب سلام كردن آشنا كنند. اگر مادر به اين كار عادت كند و هر وقت بر فرزند وارد مي شود، به وي سلام كند و از كودك نيز بخواهد هر وقت با ديگران روبه رو شد، سلام كند، به تدريج سلام كردن براي او عادت مي شود و از آن پس، همواره به ديگران سلام مي كند.

1. منتخب ميزان الحكمة، واژه «سلام»، ص 259.

دسته بندی