سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

مهم ترین مشکلی که مرد در مدیریت زندگی ش داره همینه. اقتدار را نابه جا استفاده می کنه. دوتا مفهوم از اقتدار به دست میاد. یکیش غلطه. متاسفانه آقایون بیشتر سمت این تفسیر از اقتدار رفتن. علتشم اینه که چون اقتدار در مرد تولید قدرت می کنه آقا از این قدرت استفاده می کنه برای اعمال سلطه. نه، لازم نکرده، بشین، هرگز، مبادا، نبینم، صلاح نمی دونم، تکرار نشود، ببین چی می گم. از سلطه اش استفاده می کند. درحالی که خداوند بر تامین این امکان عظیم به مرد در شکل درست و قرآنی قصدش این نبود که مرد را سلطه کند. می خواست مرد ستون پایه و تکیه باشد برای زندگی. خداوند مرد را محکم آفرید زن را نازک و لطیف بگذراد برپایه ی مرد. آقایی که این ترجمه را به سمت سلطه برده گذاشته زیرپا. زن از این نمای مرد بیزار و فراریه.

قوام رو که من و شما نباید تفسیر کنیم. باید بریم سراغ مفسر کبیر قرآن علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان. می گه عرب وقتی یک نهال تر و تازه ای هست نمی تونه بار خودشو تحمل کنه یک چوب سختی رو میاره زیر این حائل می کنه به این می گه قوام. تا کمک کنه این درخت سرپا بایسته. الرجال قوامون علی النسا. قوام احاطه نیست سلطه نیست.

اگر مرد بیاد به سمت این ترجمه ی حقیقی اقتدار بریم ببینیم که چی پیدا می کنه. دوتا ترجمه داره.

متن سخنرانی دکتر حبشی  

 

 

دسته بندی