سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

مقام سوم در جشنواره وبلاگ نویسی توسط کانون وارثان انتظار

کسب مقام سوم جشنواره وبلاگ نویسی آیات سال 91 توسط وبلاگ ترنم در بخش تأویل، تفسیر و تدبر توسط سرکار خانم ثریا آذرمیر

گروه تفسیرازجمله گروه های زیر مجموعه کانون فرهنگی هنری وارثان انتظار تبریز می باشد که فعالیت خود را از اسفند سال1388شروع کرده است این گروه از پنچ کتاب تفسیر(نمونه -نور - مجمع البیان - المیزان - صافی)استفاده می کنند که هدفشان تلفیقی از تفاسیر می باشد.

 

دسته بندی