سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

کسب مقام سوم جشنواره وبلاگ نویسی آیات سال 92 توسط وبلاگ بارون در بخش ویدئوکست ( ودکست ) توسط جناب آقای وحید باقری

 

وبلاگ بارون

 

دسته بندی