سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

تقدیر از فعال بودن در عرصه فرهنگ از آقای روح الله جوانعلی بدر

تقدیر از آقای روح الله جوانعلی بدر در سال جهاد اقتصادی توسط مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد

 

دسته بندی