سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 16 دى, 1393 - 08:00

زید بن معقل مذحجی1 و عبدالله بن بشر خثعمی از حامیان حق و یاران دلیرم بودند.

زید در زمان پدرم در زمره ی یاران او قرار داشت... او، وقتی هنوز در مکه بودیم، به کاروانم پیوست و با ما راهی دشت کربلا شد.

عبدالله بن بشر هم بین عرب به دلاوری مشهور بود... او و پدرش در جنگ ها و غزوات میان حق و باطل در جبهه ی حق شمشیرها زده بودند.

بن بشر به همراه سپاه عمرسعد از کوفه بیرون آمده و خود را به کربلا رساند... او در فرصتی مناسب به یزیدیان پشت کرد و به جمع یاران من پیوست.

روز عاشورا آن دو به اذنم به میدان رزم رفتند و پس از مجاهدت بسیار و به هلاکت رساندن عده ای، به ملکوت اعلا پر کشیدند.

 ادامه دارد...

کاری از گروه تحریر وارثان انتظار (نوشته: خانم مقدم)

پی نوشت ها:

1. برخی وی را يزيد بن مغفل نیز خوانده اند.

دسته بندی