سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 20 دى, 1393 - 08:00

زهیر بن سلیم و قاسم بن حبيب دو تن از شیعیان کوفی و از قبیله ی بنی ازد بودند.

زهیر در نبرد قادسیه حضور داشت و موفق شد در جنگی تن به تن یکی از سرداران سپاه ایران را از پای در آورد.

قاسم بن حبیب هم از سوارکاران معروف کوفه بود.

آن دو به هنگام حرکت سپاه عمرسعد به سمت دشت نینوا با ایشان همراه شدند... اما در شب دهم محرم وقتی عزم جزم لشکریان پسر سعد را برای قتال با من دیدند راهشان را از آنان جدا کرده و به ما پیوستند.

زهیر و قاسم هم از شهدای نبرد نخست ما در روز عاشورا هستند.

ادامه دارد...

کاری از گروه تحریر وارثان انتظار (نوشته: خانم مقدم)

دسته بندی