سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 19 ارديبهشت, 1394 - 08:00

نکته 155 ارزشِ شناختِ امام

آشنایی با امام زمان علیه السلام راهی براي رهایی از قید و بند جاهلیت است. با شناخت امام زمان علیه السلام دین، قرآن و همه معارف الهی را می توان شناخت؛ در حالی که بدون شناسایی او شناخت دین و فهم قرآن و درك معارف، عقیم می ماند و نجات از جاهلیت میسّر نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مردن زمان جاهلیت مرده است.» (1)

نکته 156 ارزشِ شناختِ امام

آشنایی با امام زمان علیه السلام دست آویزي استوار براي دست یابی به هدایت و نجات از ضلالت و گمراهی است. در دعا می خوانیم که:خدایا! حجّت خویش را به من بشناسان، که اگر تو حجّت خود را به من نشناسانی، از دینم گمراه خواهم شد.(2)

پی نوشت ها:

 منبع: هزار و یک نکته پیرامون امام زمان محمد رحمتی شهر ضا

1.بحار الانوار جلد22 ص 331

2. بحار الانوار ج 53 ص 18

دسته بندی