سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

استاد علی دوانی:
شیعیان جهان معتقدند از روزی که خداوند بشر را آفرید و برای آنان رهبران شایسته تعیین فرمود و آن ها را با قوانین آسمانی و تعالیم دینی آشنا ساخت، این مژده را نیز به آن ها داده که وقتی بشر رابطه ی خود را با خدا قطع کرد و اسیر تمایلات نفس و هوا و هوس گردید و اجتماع انسانی را به پرتگاه سقوط نزدیک گردانید؛ خداوند دادگر نجات دهنده ای می فرستد تا بشر سرگردان و محروم را آزاد گرداند و از انحراف و اضمحلال انسانیت جلو گیری نماید. البته این عنایت نیز در صورتی است که بشریت محروم و گرفتار، چاره ی کار را از خداوند طلب کند.
بسیار می پرسند چرا موضوع خلافت و امامت ائمه، و اسامی آن ها در قرآن با صراحت ذکر نشده است؟ گویی از این موضوع غافلند که شیوه ی قرآن در این نیست که همه ی موضوعات را از جزئی و کلی بیان نماید. قرآن قانون اساسی اسلام است. در قانون اساسی همیشه موضوعات به صورت کلی طرح می شود. گمان می کنیم که جا داشت موضوع خلافت و حق اهل بیت پیامبر موضوع مهدی موعود با این اهمیتی که دارد؛ د قرآن مجید با صراحت ذکر می شد تا باعث این همه اختلاف و کشمکش نشود. لیکن ما اوضاع صدراسلام و عکس العملی که را که ممکن بود در این صورت پدید آید، از نظر دور می داریم.
چنانچه موضوع خلافت بلافصل امیر المومنین علیه السلام با صراحت و با ذکر نام آن حضرت در قرآن می آمد، کسانی که تاب تحمل آن را نداشتند و برای تصاحب جانشینی پیامبر زمینه سازی کرده بودند، از همان زمان نزول آیات دست کاری شده و وضعی به وجود می آوردند که اسلام در همان روزگار اول دست خوش شکست و انهدام می گردید.
راجع به وجود اقدس مهدی موعود نیز که از لحاظ اهمیت، هم پایه ی خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله بلکه از نظری جالب تر و جهانی تر است؛ همین را می توان گفت.
قرآن مجید جز در موارد قانون گذاری «احکام» و دستورات اخلاقی و حوادث تاریخی به جزئیات و تفصیل نمی پردازد و غالبا موضوعات را به صورت کلی بیان می کند. حتی در موارد یاد شده نیز دیده می شود که به اجمال برگذار نموده و شرح و تفصیل آن را به نبی اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه ی اطهار که ترجمان وحی الهی هستند واگذار می کنند، و مردم را به راخسان در علم و اهل ذکر همان ذوات می باشد، رجوع می دهد.
بنابرین چنین نیست که موضوع مهدی موعود در قرآن نیامده باشد. آیات قرانی که پیرامون شخصیت جهان مدار مهدی موعود در تفاسیر اهل بیت عصمت و تاویل و تفسیر شده است نیز مانند سایر آیات مربوط به اصل خلافت اسلامی، و فضائل و مناقب اهل بیت می باشد. بعضی از آن ها در ظاهر دلالت بر مقصود دارند و راجع به دولت جهانی او، یاران شایسته وی، عدالت اجتماعی و جهان گیر او، و اصلاح جهان به دست قومی که جز خدا را نمی پرستند و تنها او را قادر مطلق می دانند. این گروه از آیات را به اصلاح تنزیل می گویند که قطع نظر از احادیث و همان گونه که نازل شده با مصداق تطبیق می کند و دلالت دارد که سرانجام سراسر گیتی به وسیله ی یک مصلح بزرگ جهانی پر از عدل و داد خواهد شد.
گروهی دیگر از آیات شاید به ظاهر دلالتی بر موضوع نداشته باشد، ولی با تفسیر و تاویلی که از ائمه اطهار علیه السلام رسیده؛ کاملا با موضوع تطبیق می شود. به این معنی که دلالت این آیات بر مقصود به انضام احادیث وارده از ائمه اطهار علیه السلام روشن می گردد.
هدف ما از نگارش این قسمت توجه دادن شیعیان به این حقیقت است که اولا نه تنها صدها احادیث صحیح و معتبر از طرق مختلف در باره ی ظهور امام زمان علیه السلام رسیده است، بلکه با بیان رسای ائمه اطهار علیه السلام در قرآن کریم نیز آیات زیادی راجع به این موضوع است، و ثانیا روشن ساختن جهت دلالت این آیات است که برخی آن را نادیده گرفته و بعضی از گمراهان نیز از آن ها برای مقاصد شوم خود سو استفاده نموده و اذهان مسلمانان بی خبر را مشوب ساخته اند.
با در نظر گرفتن این جهات می گوییم چنان که در حدیث متواتر و معروف انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اهل بیتی آمده است، و مورد اتفاق شیعه و سنی است؛ پیغمبر اکرم صله الله علیه و اله اهل بیت خود را از قرآن مجید جدا نمی داند و کشف اسرار و تاویل آیات قرآن مجید را به عهده ی آنان گذارده است، و به مصداق اهل بیت ادری بما فی البیت آن ذوات مقدسه را از هر کس دیگری آشنا تر به روش و اهداف قرآن می داند.

منبع: موعودی که جهان در انتظار اوست ـ استاد علی دوانی.

دسته بندی