سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

امام هادی(ع) فرمودند:

«مقصود از ایام، ما هستیم و به واسطه ی ما ست که آسمان و زمین بر پاست، شنبه نام رسول خدا است، و یکشنبه نام امیرالمومنین، دوشنبه نام امام حسن و امام حسین، سه شنبه نام امام سجاد و امام باقر و امام صادق، چهارشنبه نام امام رضا و امام جواد و من است، پنج شنبه نام فرزندم امام حسن و جمعه نام فرزند فرزندم که حق خواهان به گرد او جمع شوند، او کسی است که زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد، این معنای "ایام" است و در دنیا با آنها دشمنی نکنید که آنها در آخرت دشمن شما خواهند بود».

پی نوشت: کمال الدین– ج 2، ص 79

منبع: هزار و یک نکته پیرامون امام زمان(عج)– محمد رحمتی شهر رضا، ص 193

دسته بندی