سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

امام سجاد(ع) فرمودند:

«کسانی که بسترهای خود را برای یاری او ترک کنند سیصد و سیزده تن هستند که همان شمار اصحاب جنگ بدر است و خود را به مکه رسانند و این همان قول خدای تعالی است که می فرماید: هر جا باشید خداوند همه شما را مجتمع گرداند و آنان اصحاب قائم(عجل الله) هستند».

پی نوشت: کمال الدین- ج 2، ص 562

منبع: هزار و یک نکته پیرامون امام زمان(عج)- محمد رحمتی شهر رضا، ص535

دسته بندی