سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 22 شهريور, 1395 - 08:00

بیا طبیب دلم عقده از دلم وا کن
بیا و درد من خسته را مداوا کن
بیا و با نگهت ای زلال پاکی ها
مرا که گم شده ام در گناه پیدا کن
تویی که بردن نامت کلید هر قفل است
بیا قفل لبم را به نام خود وا کن
ببین به نخل امیدم نمانده برگ و بری
بهار زندگیم را بیا شکوفا کن
به پیشگاه تو از ذره کمترم ای مهر
به قدر نیم نگاهی مرا تماشا کن
نگر تو حال پریشان و مضطر مارو
ترحمی به دل زارو خسته ما کن
نام شاعر: مهدی محمدزاده

دسته بندی