سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

ای آنکه خداوند یکتا به تو می نازد
تو یوسف زهرایی مولا به تو می نازد
تو جنت الاعلایی جان بخش مسیحایی
از بس که تو زیبایی حورا به تو می نازد
تو پاکتر از پاکی تو خارج از ادراکی
تو معنی لولاکی طاها به تو می نازد
آدم شده مدیونت یوسف شده مجنونت
موسی به تو می بالد عیسی به تو می نازد
تو ناطق قرانی تو معنی عرفانی
تو مظهر ایمانی تقوا به تو می نازد
ای تاج سر زهرا هستی قمر زهرا
ای گل پسر زهرا ،زهرا به تو می نازد
دل راه تو می پوید دنبال تو می جوید
تنها ز تو می گوید تنها به تو می نازد
عالم به حسین و او بر زینب خود نازد
زینب به اباالفضل و سقا به تو می نازد
نام شاعر: سيد مجتبی شجاع

دسته بندی