سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

 به دلم دیدنت برات شده، به خدا صبح و شام منتظرم
همه ی روزها ولی به خصوص، آخر هفته هام منتظرم

 

نه شبیهم به هر مسلمانی، نه نماز درست و درمانی …
چه بگویم خودت که می دانی، من چه اندازه خام منتظرم

 

منبرت جای خطبه های کیاست!؟ چقدر جمعه ها برو و بیاست!
سر سجّاده ها شلوغ ریاست، من در این ازدحام منتظرم

 

ندبه خوان های خوش صدا جمعند، همه ی کلّه گنده ها جمعند
انتظار خواصّ اینجوری است، من شبیه عوام منتظرم

 

جیب ها جیب های سُبحه شده، لقمه ها لقمه های شُبهه شده
انتظارت حلال بعضی ها، من گمانم حرام منتظرم

 

تو کجا؟ من کجا؟ چقدر سراب؟ ساقی سال های قحط شراب
من ولی با همین وجود خراب، دست در دست جام منتظرم

 

زود تا محتسب خبر نشده، ریشه ی تاک ها تبر نشده
کار من تا خراب تر نشده، تا همین جا تمام، منتظرم

 

بی جواب از تو بر نمی گردد گریه های سلام هیچ کسی
السّلام عـلیـک یا موعــود، ــ و عـلیـک السّلام منتظرم

نام شاعر: علي فرودسي

دسته بندی