سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

پروردگارا! فرج آقا امام زمان(عج) را نزدیک و ایشان را به فریادمان برسان.

شهید نادعلی فنایی
 
***
 
از برادران نظامی که مدتی در خدمتشان بودم، خاضعانه تقاضای بخشش دارم، امید است آنان به حقیقت سربازان امام عصر(عج) باشند و در انجام مأموریت مقدس خویش «دفاع از اسلام» از هیچ کوششی دریغ نکنند.

شهید علی(مهدی) جهانبین

 

 

 

 

دسته بندی