سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

امام صادق(ع) فرمود:
دروغ می گوید کسی که گمان می کند شیعه ی ما است، ولی به ریسمان غیر ما، چنگ زده است.
منبع: بحار الانوار 2: 98، ح 49.

 

 

 

دسته بندی