سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

امام کاظم(ع) فرمود:
رسول خدا(ص) انگشتر را به دست راست خود می کرد. آن، نشانه ای برای شیعه ی ما است و به آن، شناخته می شوند. [و همین طور، شیعیان به] محافظت بر اوقات نماز و پرداخت زکات و رسیدگی مالی به برادران (برای برقراری عدالت) و امر به معروف و نهی از منکر، شناخته می شوند.

منبع: وسائل الشیعة 3: 397، ح 3.

دسته بندی