• همانا موسى را همراه معجزاتى به سوى مردم فرستاديم و به او گفتيم: قومت را از تاريكى‏ ها به سوى نور خارج ساز و روزهاى نزول قهر يا لطف خدا را به آنان يادآورى كن، همانا در اين يادآورى ...
  • امام باقر (ع) فرمود: اين ها اصحاب مهدى در آخر الزمانند. مؤيد آن روايتى است كه خاص و عام از پيامبر خدا روايت كرده ‏اند كه اگر فقط يك روز از عمر دنيا باقى مانده باشد، خدا آن روز را طولانى مي كند تا مردى صالح از اهل بيت من را مبعوث گرداند و زمين را چنان كه ...
  • و از امام على بن موسى الرضا عليه السلام روايت شده كه فرمود چه بسيار نيكو است صبر و انتظار فرج، مگر گفتار بنده صالح (شعيب) را نشنيده‏ اى كه مي گفت ...
  • اين تفسير در حقيقت نوعى از تشبيه است (همانگونه كه حضرت مهدى (ع) و عدالت عالم گير او در روايات به «ماء معين»، «آب جارى» تشبيه شده است) يعنى هنگامى كه امام در مسند حكومت قرار گيرد همچون ...
  • در روايات بسيار، حضرت مهدى عليه السلام و حكومت آن بزرگوار در آخرالزمان مصداق اتمّ اين آيه معرّفى شده است. مسئله حاكميّت مستضعفان بر زمين، با عبارات و ...
  • خداوند شرق و غرب زمين را در سيطره حكومت آنها قرار مى ‏دهد، آئينش را آشكار مى ‏سازد، و به وسيله مهدى(ع) و يارانش، بدعت و باطل را نابود مى ‏كند آن چنان كه ...
  • امام كاظم عليه السلام درباره آيه ‏ى «مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى‏» فرمودند: راه راست، راه قائم عليه السلام ما است و هدايت يافته آن كسى است كه ...
  • در روايت مى‏ خوانيم؛ مهدى به هنگام تولد بر بازويش اين جمله نقش بسته بود ...
  • روايات متعدّدى كه در ذيل اين آيه در تفاسير آمده است، برخى نابودى يهوديان متجاوز را به قبل از قيام حضرت مهدى عليه السلام توسط انقلابيون مؤمن دانسته است، كه ...

صفحه‌ها

دسته بندی