• کتاب امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام توسط دانشمند بزرگ مرتضی علم الهدی نوشته و در واحد تحقیقات مسجد جمکران ترجمه و در انتشارات این مسجد منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: مقدمه؛ امامت وعصمت دو اصل مبنایی برای غیبت؛ اصل لزوم امامت؛ اصل لزوم عصمت؛ دیدگاه سایر فرقه ها؛ انحصار امام در امام غائب؛ علت غیبت و جهل به آن؛ حکمت غیبت و جهل به آن؛ غیبت، فرع امامت...
  • کتاب آئینه اسرار توسط حسین کریمی نوشته و در انتشارات م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس‌ ص‍اح‍ب‌ ال‍زم‍ان‌ (ج‍م‍ک‍ران‌) منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: نماز امام زمان علیه السلام؛ حدیث بنای مسجد جمکران؛ توجّه مراجع عصر به مسجد جمکران؛ موقعیّت مسجد مقدّس جمکران و ... .
  • کتاب آفتاب ولایت سخنرانی های آیت الله محمدتقی مصباح یزدی می باشد که در موسسه آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: منشور محبت و معرفت 1-5، منظومه ولایت 1-4، مهدی باوری و آثار آن، یاوران امام زمان (علیه السلام)، فلسفه غیبت و ... .
  • کتاب آفتاب مهر توسط جمعی از محققین مرکز تخصصی مهدویت تالیف شده و در انتشارات این موسسه منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: ادیان، فرق و مذاهب؛ مهدی شناسی؛ امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در قرآن؛ انتظار و منتظران؛ یاران و نایبان عام و خاص و ... .
  • کتاب در انتظار امام توسط عبدالهادی الفضلی نوشته و با ترجمه محمد امینی در موسسه الامام المهدی(عج) بنیاد بعثت منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: اصالت مهدویت، شناختی از امام، ویژگی های امام مهدی، حکومت جهانی حضرت مهدی و ... .
  • کتاب علیم و تربیت در عصر ظهور توسط رحیم کارگر نوشته و در انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: فصل اول: تعلیم و تربیت قدسی (بصیرت اخلاقی)، فصل دوم: ساز و کارهای تعلیم و تربیت.
  • کتاب امید عدل نوشته هادی نجفی و ترجمه محمدرضا زادهوش می باشد و در انتشارات مهر قائم اصفهان منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: اقوال، احادیث و نیایش.
  • کتاب چهل نکته درباره مهدی موعود توسط علیرضا مسعودیان گردآوری و در انتشارات بنیاد فرهنگی مهدی موعود منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: 1. ولادت امام، 2. پنهانی بودن ولادت ایشان، 3. عوامل سیاسی و اجتماعی پنهانی بودن ولادت، 4. اوصاف ظاهری امام(عج)، 5. آغاز امامت حضرت، 6. امامت در زمان خردسالی و ...
  • کتاب غنچه های قیام توسط حسین ایرانی نوشته و در انتشارات بنیاد فرهنگی مهدی موعود منتشر شده است. عناوین اصلی عبارتند از: انتظار، ضرورت زمینه‌سازی و آمادگی، ایرانیان در کتاب و سنت، زمینه‌سازان مشرق‌ زمین، یاوران قیام، قم قبل از ظهور، قیام خراسانی... .

صفحه‌ها

دسته بندی