• این کتاب که از سلسله مباحث مختصر منجی موعود انتشارات مسجد مقدس جمکران می باشد، توسط علی اصغر رضوانی نوشته شده است. عناوین اصلی عبارتند از تجلّی اسلام در عصر ظهور، اهل کتاب در عصر ظهور، رفتار حضرت مهدی‏ علیه السلام با اهل کتاب‏، تجلّی تشیع در عصر ظهور، برخورد امام زمان‏ علیه السلام با انحرافات فکری‏ و ... .
  • کتاب چشم روشنی منتظران باز نویسی کتاب نورالابصار آیت الله محمد تقی اصفهانی بوده که توسط مسجد مقدس جمکران منتشر شده است. عناوین کتاب عبارتند از: مقصد اوّل فضیلت و ثواب انتظار؛ مقصد دوم وجوب انتظار و شرط قبولی اعمال؛ مقصد سوم: معنای انتظار؛ خاتمه؛ فهرست منابع؛ پی نوشت ها.
  • کتاب به سوی دولت کریمه توسط آیت الله گلپایگانی نوشته و در مسجد مقدس جمکران منتشر شده است. عناوین کتاب عبارتند از: قوانین حاکم، قوانین و احکام اسلام است؛ حاکم خلیفه الله و امام زمان است، امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای وجو ندارد؛ حذف تجمل گرایی و ... .
  • کتاب دل آرام نوشته زهرا قزلقاشی و انتشارات مسجد مقدس جمکران می باشد. این کتاب در چهار فصل تدوین شده است و عناوین آن عبارتند از جداافتاده، فرزندان آدم، دل آرام من و رفیق.
  • کتاب در آسمان عشق توسط مسلم پوروهاب نوشته و در انتشارات مسجد مقدس جمکران منتشر شده است. کتاب در مورد یکی از تشرفات بوده و در پنج بخش تدوین شده است.
  • کتاب وظایف منتظران توسط واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران تهیه و توسط انتشارات مسجد منتشر شده است. سر فصل های اصلی عبارتند از: شناخت و اقتدا به امام زمان، اطاعت‌پذیری و احترام، انتظار، یاد ومحبت، جستجو و اشتیاق دیدار، خدمت و ادای حقوق، خودسازی و دیگر سازی و ... .
  • کتاب میعاد با خورشید نوشته نویسنده شهید رضا سرافراز بوده و در انتشارات موسسه الامام المهدی منتشر شده است. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: منجی و مبشران؛ مهدی علیه السلام و مسلمانان؛ مغرضان؛ طلوع خورشید؛ منتظران؛ کژ اندیشان؛ گمراهان؛ پاکبازان.
  • کتاب نگاهی دوباره به انتظار نوشته مجید حیدری نیک بوده و در انتشارات ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود‏ منتشر شده است. برخی از عناوین اصلی عبارتند از حقیقت انتظار؛ ضرورت انتظار؛ ابعاد انتظار؛ آمادگی فکری؛ آمادگی روحی؛ درک قدر؛ رفعت ذکر؛ شهادت و دیدن تمام راه و ... .
  • کتاب هنگامه ظهور توسط علی اصغر رضوانی نوشته شده و در انتشارات مسجد مقدس جمکران به چاپ رسیده است. برخی از عناوین کتاب عبارتند از: چگونگى اطلاع حضرت(ع) از وقت ظهور، حکمت معین نبودن وقت ظهور، تعیین وقت ظهور، ظهور اصغر، عوامل زمینه‏ سازى حکومت جهانى، ظرفیت کلّى براى ظهور، سنّ حضرت(ع) هنگام ظهور، خصوصیات جسمى امام زمان(ع) هنگام ظهور و ... .

صفحه‌ها

دسته بندی