• حکومتِ عبّاسی برايِ یافتنِ حضرتِ مهدي(ع) تلاشِ بسیاري کرد و به همین خاطر، حاکمانِ آن زمان، زندگیِ امام حسن عسکري(ع)را به طورِ دقیق تحت کنترل خود داشتند و لذا تولّدِ حضرت مهدي(ع) به صورت مخفی صورت گرفت. شیخ مفید رحمه الله در آغازِ ...
  • مادرِ امام دوازدهم - (عج) «ملیکۀ » ،دخترِ « یشوع » پسرِ قیصرِ روم است که مادرش از نسل ،« شمعون » یکی از حواریین مسیح بود. او توسّط نیروهايِ اسلامی به اسارت درآمد و به صورتِ کنیز در معرضِ فروش قرار گرفت و به وسیله فرستاده امام هادي(ع)از بازار برده فروشان « بغداد » خریداري و به محضرِ امام هادي(ع) در « سامرّا » برده شد.
  • فرزندِ امام حسن(ع) در محیطی تولّد یافته که بسیار خطرناك و وحشت زا بوده است، زیرا خلفايِ بنی عبّاس و حتّی بعضی از بنی هاشم احساس نموده بودند که زمانِ تولّدِ حضرت مهديِ دادگستر یعنی بزرگترین مبارزِ حکومتِ ستمکاران، نزدیک شده است، از این جهت به وسیله مأمورینِ سرّي و علنیِ خود از خانه امام حسن(ع)بلکه ...
  • در دورانِ امامت عسکریین(علیهما السلام )در میانِ حاکمانِ « بنی عبّاس » نگرانیِ عمیقی به وجود آمده بود، این نگرانی مربوط به اخبار و احادیث فراوانی بود که توسّطِ پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمّه(علیهم السلام )بشارت به تولّدِ فرزندي از امام حسنِ عسکري(علیه السلام) می داد که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد.(1) از این رو، آن دو بزرگوار به ویژه امام حسن عسکري(علیه السلام )سخت تحت نظر بود و دستگاه خلافت تلاش می کرد تا از تولّدِ چنین فرزندي جلوگیري کند.(2)به همین علّت بود که دورانِ حمل و تولّدِ امام ...
  • مورّخان نوشته اند « نرجس خاتون » مادرِ گرامیِ امام مهدي (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف) همواره تحت نظر بود تا این که حوادث...
  • اخبارِ امامتِ دوازده امام(علیهم السلام) از پیامبر(صلی الله علیه وآله) و عترتِ آن حضرت، در بینِ شیعیان رواج داشت. خلفاي عباسی به طور جدّي به مقابله با این باور و جلوگیري از عملی شدن این خبرها که مربوط به آینده بود، پرداختند. آنان از تولّدِ حضرت مهدي (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف)، بدین جهت نگران بودند که نکند ظهور کند و بساط حکومت و عیاشی آنان را بر هم زند. از همین روي، امام عسکري(علیه السلام) را در محاصره قرار داده و در پیِ آن بودند که اگر فرزندي از او به دنیا آمد، او را به قتل برسانند و نگذارند« مهدي » دوازدهمین امام شیعیان به امامت برسد و مشکلی...
  • ابن عیاش در کتاب مقتضب می گوید: شیخ ابوالحسین بن عبدالصّمد بن علی از نوح بن دراج و چند نفر دیگر نقل کرد که آنها درحضور امیرالمؤمنین (علیه السلام) بودند، وقتی امام حسین (علیه السلام) وارد شد حضرت به ایشان فرمودند:...
  • امام محمّد باقر(ع) می فرمایند: «امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) وقتی که از جنگ نهروان به کوفه برگشتند برايِ مردم خطبه اي خواندند... در آن خطبه نخست خدا را سپاس گفتند و درود به روان پیامبر (ص) فرستادند و نعمت هایی را که خداوند به رسولش و بر خود آن حضرت عنایت کرده را یکی یکی شمرده، سپس فرمودند: ...
  • روزي پیامبرصلی الله علیه وآله به دختر گرامی اش فاطمه(ع)رو کرد و فرمود: «بهترین پیامبران پدرت است، و از ما است بهترین اوصیاء که شوهرت علی (ع) است و از ما است ...

صفحه‌ها

دسته بندی