• دلم برای تو تنگ است ای سرا پاخوب دلم برای تو تنگ است مثل تنگ غروب چه لحظه های غریبی که بی تو میگذرند چه روزگارعجیبی است بی تو ای محبوب

دسته بندی