• تا به کی آقای ما تنهاست یا زهرا مدد تا به کی آواره در صحراست یا زهرامدد تا به کی خیمه نشین آستان غیبت است شیعه را این غصه غم افزاست یا زهرا مدد
  • دهید مژده به یاران که یار مى آید قرار گیتى چشم انتظار مى آید کلید صبح به دست و سرود عشق به لب ز انتهاى شب آن شهسوار مى آید
  • پيچيده در پس كوچه هاي دل صدايت حتي نشد باران حريف رد پايت گرچه صنوبر پيش پايت ايستاده هر بيد مجنون قامتش خم شد برايت
  • همیشه رهسپرم سوی جاده ی خورشید منم مسافر پای پیاده ی خورشید چه فرق می کند از پشت ابر هم باشد به طالبش برسد استفاده ی خورشید
  • تسبيح اشک هاي سحر بي نتيجه نيست در گـريـه ديـده ايـم اثـر بي نتيجه نيست بــاور کــنـيـد آهِ جگـر بي نتيجه نيست اين قدر باز ماندن در بي نتيجه نيست
  • ساحل چشم من از شوق به دریا زده است چشم بسته به سرش،موج تماشا زده است جمعه را سرمه کشیدیم ،مگر برگردی با همان سیصد و فرسنگ نفر برگردی
  • مدتی هست بیقرارم ، حیف زخمیِ تیغِ روزگارم ، حیف دومین جمعه هم رسید و هنوز نرسیده زِ راه یارم ، حیف
  • در آسمان غزل عاشقانه بال زدم به شوق دیدنتان پرسه در خیال زدم در انزوای خودم با تو عالمی دارم به لطف قول وغزل قید قیل و قال زدم
  • جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد

صفحه‌ها

دسته بندی