• آغاز گشته امامت مهدی موعود روشن کنید شمع ها و عود برای آمدنش دعا کنید طولانی کنید نمازتان رابا سجود
  • جــــمعه بوي ياس زهــــرا مي دهد بـوي نيـکوي مسيحا مي دهد جــــمعه معـراج دل ما مي شود غنچه امــــــيدها وا مـي شود جــــمعه بر لبها نـــوايي ديگر است زمــــــزمه در ماجـرايي ديگر است
  • یارب آخر تو بگو منزل دلدار کجاست یک نشانی بده بر من تو بگو یار کجاست یوسف گمشده ام کی برسد سوی دیار نوبت دیدن او مهلت دیدار کجاست
  • ما بی شــما خیلی دوامــی هم نداریم این عمرها را نیست دیگر اعتبــاری مُردند پیـران و جــوانان پیر گشــتند خیلی مصیبت دارد این چشم انتظاری
  • یکی از جمعه ها جان خواهد آمد به درد عشق، درمان خواهد آمد غبار از خانه های دل بگیرید که بر این خانه مهمان خواهد آمد
  • از هجر تو روزگارِ دل جــالب نیست هر چند خرابه است، بی صــاحب نیست ما نیز ز "سادات بنی الـــــــزهرا" ییم آقا" صله ی رحــم" مگر واجب نیست؟
  • سلام استاد عشق! صاحب عالم! گل بهشت باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت یعنی نمی شود که ببینم سحر رسید؟!! درس غیبت کبری به سر رسید؟!!
  • چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا؟ دل سرگشته کجا، وصف رخ یار کجا؟ کاش در نافله ات نام مرا هم ببری که دعای تو کجا، عبد گنه کار کجا؟
  • سالی که بهارش قدم فاطمه باشد صدها برکت از کرم فاطمه باشد امید که یک مژده ز صدها خبر خوش پیغام فرج در حرم فاطمه باشد

صفحه‌ها

دسته بندی