• اول، دعا ابراز بندگیست. ابراز یعنی آشکار کردن، یعنی حضور در صحنه، یعنی شفافیت و مشخص کردن موضع. ابراز بندگی یعنی حداقل موضعتان را برای خودتان مشخص کنید. دوم، دعا دیالوگ عاشقانه است. سوم، دعا جوریت سعی است نه خود سعی. یعنی دعا را جایگزین سعی و تلاشمان نکنیم. چهارم، دعا ایدئولوژی در قالب زیبایی و هنر است.
  • فرض بفرمایید من و شما با هم داریم دعوا می کنیم و من شما رو به قصد کشت دارم میزنم، حالا که دارم به قصد کشت میزنم مسلما بیشتر به سر شما ضربه خواهم زد تا به پاهاتون. درسته؟ یه سرباز هیچوقت پوتین آهنی نداره اما کلاه آهنی داریم چون دشمن در صدد زدن سر سرباز هست. حالا قاعده طلایی، دشمن خونی ما هر کدام از ابعاد ما رو بیشتر باهاش ور رفت که از بین ببردش اون بعد اهمیت بیشتری داره. در حوزه دیانت و معنویت ببینیم در طول تاریخ دشمنان دین بیشتر سعی کردن چه بعدی رو ضربه بزنن باید مواظب اون ابعاد باشیم...
  • رجب نام نهری ست در بهشت که شیرین تر از عسل و سفیدتر از شیر است اهل رجب هم باید خصوصیات این چشمه را داشته باشند...
  • ... وجود انسان سه مرحله دارد ملکوت و برزخ و دنیا. اعمال ما باید ناظر بر همه ی ابعاد وجودمان باشد. هر عملی که از ما سر می زند باید از ملکوت و قلب ما سرچشمه بگیرد. در جامعه ای که روابط بین محرم و نامحرم اینقدر عادی شود اعتمادها رنگ می بازند ازدواجها سخت می شوند و گناه زیاد می شود. ...
  • در نخستین جلسه از سلسله جلسات چشمه سار معرفت در سال 93، سخنرانی ای در مورد لحظات قبض روح انسان توسط حاج آقای غلامی ایراد شد. در این جلسه به عوامل مؤثر در سختی و شدت یا راحتی و اسانی قبض روح پرداخته شد. ...اما یوسف... قرآن میگه اونم میتونست بره سمت زلیخا در اوج احساسات و جوانی و زیبایی بود اما عاشق چیزی بالاتر از زلیخا بود که نرفت. اون عشق باید شناخته بشه. اون عشق اگر باشه در تمام زندگیت جلوه خواهد داشت. میخواهی بدونی سربلندی یا سرافکنده ببین خیالت بیشتر در کجاها سیر میکنه دغدغه ات چیه؟...

صفحه‌ها

دسته بندی