• زندگی را برای سلامت و خیر آغاز می کنیم. حال سؤال این جاست که کلید این خیر در چیست؟ در زندگی مشترک هر چقدر طرف مقابل را بیشتر بپذیریم تعهد ما نسبت به او بیشتر می شود...
  • دو تا رفتار هستن ممکنه شما براش تفسیر دیگه ی داشته بشین ولی از نظر من کارشناس به مساله ی اقتدار برمی گرده...
  • اولین رفتاری که مرد را می شکند دخالته. خانوم دخالت خانواده ی شما مردتو شکوند. خانوم که داره از ناحیه ی باباش لطف می بینه می گه بابای من...
  • خانوم ها که دنبال شکستن اقتدار نیستن، بیان و منظور دیگه ای دارندکه نمی دونند چه اثری در مرد ایجاد می کنند. برداشت و اثرش رو در مرد نمی شناسند. چهارتا رفتار هست اقتدار مرد را می شکند. مراقب باشید اینها ازتون بروز نکنه اگر کرده به جبرانش بپردازید...
  • مرد مقتدر دستور نمی ده فرمان نمیده. آقایون هرقدر فرمان بدید از اقتدرا افتاده اید. ا، به ما عکس اینو گفت. گفتن یه دوتا فرمان بده معلوم بشه یه مردی هم تو این خونه هست. اگر نباید فرمان بدیم اقتدارمونو چه جوری نشان بدیم...
  • یک ترجمه ش یعنی آقایون باید این دوتا ویژگی هارو در خودشون بیابند. استحکامه...
  • مهم ترین مشکلی که مرد در مدیریت زندگی ش داره همینه. اقتدار را نابه جا استفاده می کنه. دوتا مفهوم از اقتدار به دست میاد...
  • اساسی ترین عنوانی که خداوند برای تامین اقتدار به مرد داده جرئت و جسارته. در حالی که خانوم ها اهل پرهیز و کناره گیری هستن...
  • طبق این مثال مرد داری یک آثار و نتایجی است محبت و معیشت و خدماتی داره که کارکردهای مرد را شامل می شود. اگر انتظار داریم این کارکردها درست عرضه شود باید مراقب پایه ای باشیم که در روان مرد نقش بنیانی و اسکلتی دارد...
  • امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می­فرمایند:«خوش زبانی دلیل بر بزرگواری است»...

صفحه‌ها

دسته بندی