• اولین رفتاری که مرد را می شکند دخالته. خانوم دخالت خانواده ی شما مردتو شکوند. خانوم که داره از ناحیه ی باباش لطف می بینه می گه بابای من...
  • خانوم ها که دنبال شکستن اقتدار نیستن، بیان و منظور دیگه ای دارندکه نمی دونند چه اثری در مرد ایجاد می کنند. برداشت و اثرش رو در مرد نمی شناسند. چهارتا رفتار هست اقتدار مرد را می شکند. مراقب باشید اینها ازتون بروز نکنه اگر کرده به جبرانش بپردازید...
  • یکی از مواردی که موجب بروز آسیب های جدی در ارتباط زوج ها می شود، این است که یکی از آنها یا حتی هر دو طرف احساس می کنند که به آنها بی توجه شده یا علاقه دیگری کاهش یافته است...
  • یکی از بزرگ‏ترین مشکلات اجتماعی در جامعه کنونی، دعواهای خانوادگی است که ارکان خانواده را سست می ‏کند و سلامت روانی اعضای آن را به خطر می‏ اندازد. آسیب‏ ها و ستیزه‏ های خانوادگی، پدیده ‏ای بسیار پیچیده و چند وجهی است که باید آن را از دیدگاه ‏های گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ارتباطی بررسی کرد...
  • اغلب این باورها در ناخود آگاه وجود دارند و در شرایط استرس و بحران فعال می شوند. با توجه به مدارکی که موجود است هیتلر در کودکی مورد سوء استفاده و بد رفتاری جسمی و احساسی واقع شده بود ...
  • بی­ شک خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد. در گذشته بعضی سنت های غلط مانند بی عدالتی و ستم در حق زنان به خانواده ایرانی آسیب می رساند و امروزه ...
  • اریک اریکسون معتقد است که هیتلرخشم گسسته میلیونها نوجوان را برانگیخت. او در هیئت رهبر گروه های جوان ظاهر شد تا خشم آنها را سازمان دهد. این خشم واکنش ناخودآگاه آنها در برابر طرز پرورش خود بود که در اسطوره ی ” نژاد برتر” متجلی شد...
  • بیشتر افراد خانواده های پریشان دچار بیماری جسمی هستند. در واقع بدن آنان در برابر جوی غیر انسانی، واکنشی انسانی نشان می دهد و بیان کننده ی وضع ناخوشایند آنان است...

دسته بندی