سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

چه اسفند ها ... آه !
چه اسفندها دود کردیم !
برای تو ای روز اردی بهشتی
که گفتند این روزها می رسی
از همین راه !

در آغاز تحول طبیعت و همزمان با شکفتن گلها ، پرتال صدق برای همه عزیزان آرزوی تحول قلبها و رسیدن آن بهار حقیقی را دارد.

به زودی گلی می شکفد که بادها را پر پر خواهد کرد...

دیدگاه‌ها

به امید روزی که در تقویم ثبت شود...مهدی(عج)آمد.

دسته بندی