سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

راهپيمايي روز قدس

«بـر همـه ملت­هـا و دولت­هـا واجـب اسـت مسألـه فلسطیـن را در اولویـت مسائـل خـود قـرار دهنـد»
امام خامنه اي
 
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اعضای فعال خواهران و  برادران کانون فرهنگی هنری وارثان انتظار تبریز همراه با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

دسته بندی