سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

سبد خرید

0 مورد 0ریال

تبلیغات

قیمت 45,000ریال

تأملی در موضوع  خود شناسی و خدا شناسی
بخش فرهنگی کانون فرهنگی هنری وارثان انتظار ، کتاب جرعه ای از آسمان مهمانم کن را  که تأملی در موضوع خود شناسی و خدا شناسی می باشد را  تهیه و منتشر نمودند .

دسته بندی