ویژگی ها وامتیازات اخلاقی

صبر و شکیبایی:

استقامت و صبر هر انسان را باید با بررسی میزان بلاها و مقدار مشکلات وارده بر او، برآورد کرد. صبورترین و بردبارترین انسانهاي تاریخ، چند سال در برابر سختی ها دوام آورده و چه اندازه بلاها و غم ها را تحمّل کرده اند؟ به یقین سختی ها و بلاها و مصیبت هاي امام زمان علیه السلام در طول این همه قرن، هرگز قابل مقایسه با هیچ انسان دیگري نیست؛ زیرا نه تنها کثرت بلاها و طول زمان ابتلائات است که صبر و استقامتی والا می طلبد؛ بلکه نوع مسئولیت انسان هم در تعیینِ میزان استقامت و شکیبایی، تأثیرگذار است.

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی(عج)، محمد رحمتی شهر رضا

Subscribe to RSS - بلا ها

دسته بندی