نکته 161 کتبِ پیرامونِ امام علیه السلام
در کتاب کتاب نامه امام مهدی علیه السلام که کتاب هایِ مربوط به آن حضرت را فهرست کرده است و در سال 1375 در دو جلد منتشر شده است، بیش از دو هزار کتابِ مستقل پیرامونِ حضرت مهدی علیه السلام معرّفی شده است.

نکته 162 کتبِ پیرامونِ امام علیه السلام
حدودِ هفتاد کتاب از علمایِ اهل سنت در دست است که مستقلاً پیرامون حضرت صاحب الزمان علیه السلام نگاشته شده است.(1)

نکته 163 کتبِ تشرّفات
دانشمندانِ پیشین و معاصر، کتاب هایِ جداگانه ای پیرامونِ داستان کسانی که به دیدار آن حضرت مفتخر شده اند، به رشته تحریر درآورده اند. از جمله آن هاست: تبصره الولی فیمن رأی القائم المهدی، سید هاشم بحرانی - تذکره الطالب فیمن رأی الامام المهدی الغائب، میثمی عراقی - دارالسّلام فیمن فاز بسلام الامام، مرحوم نوری - بدائع الکلام فیمن اجتمع بالامام، سید جمال الدّین محمّد طباطبایی - البهجه فیمن فاز بلقاء الحجّه، میرزا محمّد نقی الماسی اصفهانی، العبقری الحسان، علی اکبر نهاوندی.

منبع: هزار و یک نکته پیرامون امام زمان محمد رحمتی شهر ضا

پی نوشت:

1.کتاب نامه امام مهدی علیه السلام؛ علی اکبر مهدی پور : 62.

Subscribe to RSS - تعداد کتاب های اهل سنت درمورد امام زمان

دسته بندی