من یه کبوترم ببین بال و پرم جدا شده  
دیگه پاهام جون نداره خسته ی جاده ها شده

راه درازی اومدم میشه نگاهی بکنی؟
این زخمی تن خسته رو راضی و راهی بکنی؟

مثل کبوترات میخوام دور حرم پر بزنم
رو گنبدت بشینم و به زائرا سر بزنم
رضارضا رضارضا
 پر و بال پروازمه
واسه رهایی از قفس
 نیازمه نیازمه
ممنونم آقا که منو راه دادی تو صحن و سرات
هوایی کردی دلمو قربون اون کبوترات

مدیون این نگاهتم تا نفسی تو سینه مه
هرلحظه احساسم اینه اسم کسی تو سینه مه

اسم رضا حک شده رو تموم لحظه های من
ساعت هشت که میرسه نقاره ها رو می زنن
رضارضا رضارضا
 پر و بال پروازمه
واسه رهایی از قفس
 نیازمه نیازمه

برای استفاده در سایت یا وبلاگ خود می توانید از کد زیر استفاده کنید:
ضمیمه ها:
دریافت با کیفیت خوب mp3  حجم فایل:  -1 bytes
Subscribe to RSS - ثامن الحجج

دسته بندی