جلسه چشمه سار معرفت

روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز از برگزاری چهارمین جلسه چشمه سار معرفت خبر داد.این جلسه در روز جمعه با حضور و سخنرانی حاج آقا بایرامی با موضوع مهدویت و در آخر با قرائت زیارت آل یاسین این جلسه به اتمام رسید.این جلسه هر هفته روز جمعه ساعت 11:30در کانون وارثان انتظارواقع در خیابان فردوسی کوچه مشکاة برگزار می شود.

 

روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز؛
جلسه سوم چشمه سار معرفت در روز جمعه با سخنرانی حاج آقا اسداللهی برگزار شد.موضوع سخنرانی حاج آقا اسداللهی در ارتباط با مهدویت بود و این جلسه در کانون وارثان انتظار تبریز واقع در خیابان فردوسی کوچه مشکاة مسجد دارالسلام برگزار شد.

Subscribe to RSS - جلسات مهدیت

دسته بندی