پاسدار شهید سید رضا مظاهری مقدم:

خدا دوست دارد مردمی را که هنگام دفاع، روبروی دشمن می ایستند.

خانواده عزیز من! بدانید که فرزند شما با شناخت کامل و با هدف متعالی، به جبهه های حق علیه باطل رفته و به آرزوی نهایی خودش یعنی شهادت نایل آمده است.

افتخار کنید که همچون من فرزندی را تربیت کرده و او را در راه خدا قربانی داده اید.

اگر روزی دل تان برای من تنگ شد، برای امام حسین (ع) و علی اکبر و علی اصغر گریه کنید.

با لباس مقدس پاسداری دفنم کنید و بر سر قبرم با صدای نالان و عزاداری مهدی فاطمه (عج) را صدا بزنید.

از خدا بخواهید با ظهور آن امام بزرگوار، انقلاب ما را بر انقلاب آن عزیز زهرا (س) متصل سازد.

برادر آزاده دکتر مهاجر از همرزمان شهید می گفت: در عملیات مسلم بن عقیل باهم بودیم. شب عملیات (سید رضا) با صدای یا مهدی یا مهدی و سینه زنان پیش می رفت و در همان حال نیز شهید شد.

منبع: کتاب ماندگاران، حامد شب خیز، ص 59

Subscribe to RSS - شهید سید رضا مظاهری مقدم

دسته بندی