دقت کردین موسیقی گوش کردن یا نکردن نقش تعیین کننده ای تو زندگی ایفا می کنه؟

دقت کردین حتی کسایی که به دین و ایمون اهمیت میدن به موسیقی که می رسه چندان سفت و سخت عمل نمی کنن؟

دقت کردین خیلیا فرد ایده آل برای ازدواجشون رو به خاطر موسیقی گوش نکردنش، میندازن تو یه دایره ی قرمز خوشگل و پررنگ؟

دقت کردین موسیقی گوش کردن فقط کُ ش تَ نِ وقته؟

دقت کردین چون خیلی از وقتا و جاهای زندگی رو با موسیقی پر کردیم کنار گذاشتنش سخته؟

دقت کردین همیشه شنا کردن خلاف جریان آب سخته؟

دقت کردین وقتی دقت می کنیم دردمون میاد؟

دقت کردین اگه دردمون بگیره میریم سراغ درمون؟

دقت کردین درمون دردای دنیا کیه؟

رفقا! بیاین یه نمه دقیق تر بشیم بلکه به درمون برسیم!!!

 

کار گروه تحریر وارثان انتظار( نوشته: خانم مقدم)

 

دقت کردین موسیقیای تو عروسیا کلاً دری وریه؟

دقت کردین فکر می کنیم عروسی بی موسیقی نمی شه؟

دقت کردین خیلی وقتا نمی شه عروسی نرفت؟

دقت کردین خیلیا می دونن نباید برن عروسی ولی نمی تونن نرن؟

دقت کردین رفتن به عروسی، خیلی خوشگل و منطقی توجیه می شه؟ و...

دقت کردین اون منطق خوشگل نشکستن دل مردمه؟

دقت کردین اگه بریم عروسی دل کی به درد میاد؟

دقت کردین دل کی رو به چه دلی اغلب ترجیح می دیم؟

دقت کردین وقتی دقت می کنیم دردمون میاد؟

دقت کردین اگه دردمون بگیره میریم سراغ درمون؟

دقت کردین درمون دردای دنیا کیه؟

رفقا! بیاین یه نمه دقیق تر بشیم بلکه به درمون برسیم!!!

کار گروه تحریر وارثان انتظار( نوشته: خانم مقدم)

Subscribe to RSS - عروسی

دسته بندی