عامل اوّل، احساس کمبود شخصیّتی است که البتّه از همان کودکی قابل پیشگری است؛ با دوری از محبّت­های افراطی و برخوردهای تحقیر آمیز، می توانیم جلوی این پدیده را گرفته و شخصیّتی بزرگ را به او ارزانی کنیم.

عامل دوّم، نداشتن ِصراحت، صداقت و صمیمیّت است که عاملی مهم در شکل گیری رذیله دروغگویی در شخصِّت کودک به شمار می­آید.

دروغ یکی از عوامل مهمّ در ایجاد استرس و فشار روانی در کودکان است، مخصوصاً دروغ تدافعی در بین کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتراز دروغ تعمّدی شیوع دارد.

انواع دروغ تعمّدی:

۱. دروغ اوّل  در بازی است؛ که کودک در حین بازی برای این که حوادث تخیلی در ذهن خود را به مخاطب خود بقبولاند، مرتکب آن می شود. در این جا توصیه می شود پدر و مادر چند امر را رعایت کنند؛

وقتی کودکان دروغ می گویند در بسیاری از موارد می توان، متوجه رفتار آنان شد. کودکان برای اینکه بتوانند نشانه های دروغگویی خود را بپوشانند بسیار ناتوان تر از بزرگسالان هستند. برخی از نشانه های دروغگویی که البته به صورت مجموعه ای مشاهده می شوند، عبارتند از:

* افزایش ضربان قلب

* نفس نفس زدن

* رنگ پریدگی

* در کودکان کم سن و سال علت دروغگویی جنبه خیالبافی و رویااندیشی آنان دارد و بهتر است زیاد جدی گرفته نشود.

* آموزش های نادرست خانواده و تقلید از اطرافیان و در واقع الگوگیری از والدین.

* مورد بی مهری قرار گرفتن و در نتیجه برای جلب توجه دیگران (کمبود عاطفه).

* برای اجتناب از ناراحتی و مدرسه و تعقیب.

* هنگامی که کودک در محیط ناآرامی قرار گیرد.

* وقتی مورد سرزنش یا تحقیر قرار گیرند.

* وقتی اعتماد خودشان را به اطرافیان از دست می دهند.

مجله سپیده دانایی: دروغگویی فرزندان از آن دسته مشکلاتی است که بسیاری از والدین با آن، حداقل در مقطعی از سن فرزند خود، روبرو می شوند. برخی از همین والدین نسبت به این مشکل بسیار حساس هستند. برخی از پدر و مادرها این رفتار را طبیعی می دانند. تا حدودی این برداشت درست است اما باید بگویم اگرچه رفتاری در یک مقطع سنی طبیعی و بهنجار به نظر می رسد، در مقطع دیگر طبیعی و بهنجار نخواهد بود؛ برای مثال کودک دو ساله درک صحیحی از اهمیت راستی و درستی ندارد اما همین کودک در سن 10 سالگی باید تفاوت بین راست و دروغ را درک کند.

Subscribe to RSS - علل دروغگویی

دسته بندی