در زمان ظهور آن حضرت، مسیح(ع) نزول خواهند کرد و در رکاب آن بزرگوار و پشت سر آن بزرگوار اقامه نماز خواهند نمود و این به مفهوم خاتمیت و خاتم الاوصیاء بودن آن بزرگواراست...

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار

(کاری از :شریف نیا)

Subscribe to RSS - فضیلت مقام امامت

دسته بندی