پیش نمایش قالب

 

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار
کاری از :شریف نیا

قالب پاورپوینت مهدوی

 

 

پیش نمایش قالب

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار
(کاری از :شریف نیا)

قالب پاورپوینت مذهبی

 

پیش نمایش قالب

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار
(کاری از :خانم ذوالفقاری)

قالب پاورپوینت مهدوی , چند اسلاید آن حاوی

اشعار و احادیث مهدوی می باشدو نام حضرت بااستفاده از رنگ های روشن در اسلاید این پاورپوینت نگاشته شده است.

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار
کاری از :خانم ذوالفقاری

قالب پاورپوینت مهدوی با طرح ملودی

که چند اسلایدآن حاوی اشعار و احادیث

مهدوی است.

 

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار
کاری از : شریف نیا

Subscribe to RSS - قالب

دسته بندی