وصیت نامه شهید زین العابدین شهریاری:
حمد و ثنا به خداوند که مرا در زمانی که زمان انقلاب مهدی(علیه السلام) بود، متولد ساخت تا بتوانم در صف یاران مهدی(علیه السلام) قرار بگیرم.
وصیت نامه شهید سعید طوقانی:
کاری نکنید که لیاقت یاوری امام زمان(علیه السلام) را از دست بدهید تا می توانید مراقب و محاسب اعمال و احوال خودتان باشید و خود را در محضر خدا حسن کنید.

وصیت نامه شهید محمد اسماعیل خرم دل:
مادر گرامیم، من ماندم و جنگیدم و تا آخرین قطره خون بر میثاق خود باقی ماندم تا تو فردا بتوانی سر بلند و با افتخار بگویی مادر دو شهید هستم که فرزندانم در راه نوکری اباعبدالله حسین(علیه السلام) و امام زمان(علیه السلام) جان باخته اند.
وصیت نامه شهید ضربعلی سرادی:
راستی باید بدانیم که چه زیباست موقعی که شهادت نصیب کسی می گردد و امام مهدی(علیه السلام) را فورا می بیند.

وصیت نامه شهید محمد دهقان:
امیدوارم که با مرگ خود، تو برادر را به سوی امام زمان(علیه السلام) بکشانم و امیدوارم که روزی تو یکی از سربازان امام زمان(علیه السلام) باشی.
 

Subscribe to RSS - مادر دو شهید

دسته بندی