صاحب اثر: 
کار گروه گرافیک وارثان انتظار
ضمیمه ها:
دریافت فایل با کیفیت خوب و با فرمت jpg  حجم فایل:  -1 bytes

هر دو قرآن تلاوت کردند، هر دو نماز شبشان را خواندند، هر دو سحری خوردند... و هر دو راه مسجد در پیش گرفتند، یکی برای اقامه­ ی نماز و دیگری برای تحقق بخشیدن به سخن پیامبر!

هر دو به مسجد رسیدند؛ یکی برای آخرین بار شهر را میهمان صدای دلنشین اذان خود کرد، دیگری منتظر بود...

یکی در محراب به نماز ایستاد، و دیگری در صفی پشت سر او فقط ایستاد!

Subscribe to RSS - مولا علی

دسته بندی