ویژگی ها و امتیازات اخلاقی

شجاعت و صلابت:

رویارویی با همه مشرکان و مستکبران و به زانو درآوردن همه قدرت هاي طاغوتی دنیا، دلاوري بی نظیر و استواري بی بدیل می طلبد. کسی که همچون امام حسین علیه السلام مرد میدان رزم باشد و همانند امام علی علیه السلام زره اش پشت نداشته باشد و همچون رسول اللَّه صلی الله علیه وآله در گرما گرم پیکارها، رزمش مایه دل گرمی رزم آوران و حضور قاطعانه اش پشتوانه کفر ستیزان باشد.

منبع:هزار و یک نکته از امام مهدی(عج) محمد رحمتی شهر رضا

ویژگی ها و امتیازات اخلاقی

دعا و عبادت:

نمازهايِ خاص و دعاهايِ فراوانی که از ناحیه مقدّسه امام زمان علیه السلام رسیده است، همگی دلالت بر مداومت آن بزرگوار بر دعاها و عباداتی دارند که به یقین بالاترین نشانه بندگی و قويترین عامل در تقرّب به سوي خدا به شمار می آیند. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله براي آمادگی یافتن جهت دریافت مسئولیت بزرگ رسالت، مأمور به اقامه نماز شب به صورت واجب می شود، به این معنا است که کثرت بندگی و شدّت اهتمام به نماز و دعا و عبادت، لازمه پذیرش مسئولیت هايِ بزرگ است و بنابراین، قبولِ مسئولیت و حاکمیت بخشیدن به توحید و عدالت در سراسرِ دنیا توسّط امام زمان علیه السلام جز در سایه عبادت هاي همیشگی و دعاهاي پیوسته آن بزرگوار میسّر نیست.

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

ویژگی ها و امتیازات اخلاقی

عمل به سنّت پیامبرصلی الله علیه وآله:

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: « او از من است، اسمش همانندِ اسم من است. خداوند مرا و آیین مرا به وسیله او حفظ می کند. و او به سنّت و روشِ من عمل می کند.» (1)

جود و بخشش:

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: « مردی به نزدِ او  می آید و می گوید: اي مهدي! چیزي به من عطا فرما، پس حضرت مهدي علیه السلام آن مقدار از مال را که او بتواند حمل کند در دامنش می ریزد.» (2)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

1.منتخب الاثر ص 310

2.کنز الاعمال ج 6 ص 39 ؛ ینابیع الموده ص 431

ویژگی ها و امتیازات اخلاقی

زهد و بی اعتنایی به دنیا:

امام رضاعلیه السلام درباره ایشان فرمود : « لباس قائم ما چیزی نیست جز پوشاکی زبر و خشن و غذاي او چیزي نیست جز طعامی خشک.» (1)

عدالت گستري در بین مردم:

امام باقرعلیه السلام درباره حضرت مهدي علیه السلام فرمود: « او در بین مردم به عدالت رفتار می کند چه نیکوکار باشند و چه بدکار» (2)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

1. منتخب الاثر ص 307

2. منتخب الاثر ص 310

نکته 152 ویژگی ها و امتیازاتِ اخلاقی
امام زمان علیه السلام از آن رو که وارث همه پیامبران عظیم الشّأن و اولیايِ گرانقدر الهی است، مجموعه اي کامل از صفات کمال و جمال را دارا است. او تجلّی بخش اخلاق عظیم پیامبرصلی الله علیه وآله و خصوصیات شگفت امیرالمؤمنین علیه السلام و مکارم و فضایل والاي فاطمه زهراعلیها السلام و فرزندان معصوم او است. اشاره به برخی از این ویژگی ها می توانند مقدّم هاي آگاه بخش براي تبعیت از او و هم سویی با او باشد:

دانش گسترده

امیرالمؤمنین علیه السلام درباره او فرمودند: « هو اکثرکم علماً؛او دانشمندترین شماست.» (1) امام باقرعلیه السلام فرمود: دانایی به کتاب خداي عزّوجل و سنّت پیامبر او در قلب مهدي ما می روید همچنان که گیاهان به بهترین شکل از زمین می رویند. پس هر کس او را دید بگوید: سلام بر شما اي اهل بیت رحمت و نبوّت و اي گنجینه علم و جایگاهِ رسالت.» (2)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

1. منتخب الاثر ص 309

2. منتخب الاثر ص 309

نکته 149 از خصوصیاتِ امام
از خصوصیاتِ امام قائم عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف اینکه آن حضرت از ناحیه پدر از نسلِ امام حسین علیه السلام است، از ناحیه مادر از نسل امام حسن علیه السلام است، از این رو که مادر امام باقرعلیه السلام از فرزندانِ امام حسن علیه السلام است.(1)
نکته 150 از خصوصیاتِ امام
از ویژگی هايِ او اینکه پس از ظهور، حضرتِ عیسی علیه السلام از آسمان آمده و پشتِ سر او نماز بجا می آورد.(2)
نکته 151 او...
امام عصرعلیه السلام اهلِ قیام و جهاد،(3) عبادت و تهجّد،(4) خشوع و خضوع،(5) زهد و ساده زیستی،(6) صبر و بردباري،(7) عدالت و احسان،(8) و... است. او سرآمدِ همگان در علم و دانش،(9) سراپا عدل و برکت و پاکی است.(10)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

1.اثباه الهده ج 7 ص 184

2.اثباه الهده ج 7 ص 184

3.الحجاج المجاهد و القائم المومل از جمله القاب حضرت در ادعیه است. مفاتیح الجنان دعابرای امام عصر و دعای شریف افتتاح

4.بابی من لیله یرعی النجوم ساجدا و راکعا.مکیال المکارم ج 1 ص 122

5.خاشع لله کلخشوع النسر لجاحه، عقد الدرر ص 158، یکون من الله علی حذو لا یغتر بقرابه الا لملاحم و الفتن ص 108

6.ما لباسه الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشب، بحار الانوار ج 52 ص 354

7.علیه صبر ایوب. کمال الدین ص310

8.در دعای شریف افتتاح آمده است: العدل المنتظر

9.اوسعکم کهفا و اکثرکم علما. بحار الانوار ج 51 ص 115 ان العلم بکتاب الله و سنه ی نبیه لینبت فی قلب مهدینا کما ینبت الزرع علی احسن نباته. کمال الدین ج 2 ص 653

10.اذ بعث الله رجلا من اطایب عترتی و ابرار ذریتی عدلا مبارکا زکیا. الملاحم و الفتن ص 108

نکته 147 مشخّصاتِ امام زمان علیه السلام
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: مهدي از فرزندانِ من دارايِ چهل سال است (یعنی هنگامِ خروج، همچون مرد چهل ساله است) صورتش همچون ستاره درخشان است، در گونه راستش خال سیاهی است و دو عباي قطوانی بر دوش دارد، قیافه اش همانندِ مردانِ بنی اسرائیل (زمان حضرت موسی علیه السلام) است گنج ها را استخراج کند، کشورهاي شرك را فتح کرده و تحت رهبري خود در می آورد. (1)
نکته 148 سیمايِ حضرت
پیامبرصلی الله علیه وآله :« مهدي علیه السلام مردي است که بینیِ کشیده و بلندي دارد، بسیار خوش صورت است و مويِ دو طرفِ پیشانیِ او ریخته است.» (2)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

1.اثباه الهده ج 7  ص185

2.الملاحم و الفتن ص 156

نکته 146 مشخّصاتِ امام زمان علیه السلام
امام زمان علیه السلام در زمانِ پدر که 5 ساله بود [از سالِ 255 تا 260 ، سالِ شهادت پدر] نزد پدر بود، ولی در مخفی گاه به سر می برد، بسیاري از اصحابِ ائمّه علیهم السلام و علما و فقهايِ اعلام اسلام، وي را زیارت کرده اند، حتّی بسیاري از نوابغ و علمايِ بزرگ چین و بخارا و سمرقند و هندوستان و اندلس و اروپا به سامرّا سفر کرده و توسّط امام عسکري علیه السلام با امام زمان علیه السلام ملاقات کردند و مسائل خود را از وي پرسیده و نشان سوغات و هدایاي صاحبانش را از او خواسته و او به یک یک آنها پاسخ صحیح داده است. چنان که این مطلب در جلد 52 و 53 بحارالانوار به طورِ مفصّل آمده است.

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

نکته 144 معرّفی امام
یعقوب می گوید: روزي داخل خانه امام حسن علیه السلام شدم و در طرف راست آن حضرت اطاقی را دیدم که پرده اي بر درش آویخته بود. عرض کردم: آقاي من! صاحب الامر کیست؟ فرمود: پرده را بالا بزن. هنگامی که پرده را بالا زدم، کودکی ظاهر شده  آمد بر روي زانوي آن حضرت نشست پس به من فرمود: این امامِ شماست.(1)
نکته 145 نامه به امام علیه السلام
شیخ حرِّ عاملی رحمه الله می نویسد: ابن ابی غانم قزوینی با شیعیان مشاجره می کرد و می گفت: امام حسن عسکري علیه السلام فرزندي نداشته است. شیعیان نامه اي به ناحیه مقدّسه نوشتند و مرسوم شان چنین بود که نامه ها را با قلم بدون مرکّب بر کاغذِ سفید می نوشتند تا علامت و معجزه اي باشد. پس جوابِشان از ناحیه مقدّسه صادر گشت.(2)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی (عج) محمد رحمتی شهر رضا

1.اثباه الهده ج 6 ص 425

2.اثباه الهدی ج 7 ص 360

نکته 143 : ویژگی هايِ حضرت
برخی خصایص و ویژگی هايِ حضرت مهدي علیه السلام مطابق احادیث و روایات عبارتند از: از خاندان و ذریه پیامبرصلی الله علیه وآله است. هم نام، هم کنیه پیامبرصلی الله علیه وآله و شبیه ترین مردم به آن حضرت است. نهمین فرزند از فرزندانِ امام حسین علیه السلام است. اسمِ پدرش حسن علیه السلام است. مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است. دوازدهمین امام و خاتم الائمّه است. دارايِ دو غیبت است؛ صغري و کبري. عمرِ بسیار طولانی دارد. زمین را پر از عدل و داد می کند، پس از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد. گذشتِ روزگار او را پیر نمی کند. ولادتَش پنهانی است. دشمنانِ خدا را می کُشد و زمین را از شرك و ظلم پاك می کند. دینِ خدا را آشکار و اسلام را در رويِ زمین گسترش می دهد و فرمانروايِ رويِ زمین می شود. با شمشیر قیام می کند. دارايِ نسبت هایی از انبیاست که از آن جمله غیبت است. روشِ او سیره پیامبرصلی الله علیه وآله است. پس از این که مردم درآزمایش هايِ سخت واقع شوند، ظاهر می شود. وقتی حضرت مهدي ظهور کند حضرتِ عیسی علیه السلام نازل می شود و پشتِ سرش نماز می خواند. پیش از ظهورش بدعت ها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور رایج می شود. هنگامِ ظهورش مناديِ آسمان به نام او و پدرش ندا می کند که همه، آن را می شنوند و ظهور آن حضرت را اعلام می کنند. پیش از ظهورش نرخ ها بالا می رود، بیماري ها زیاد می شود، جنگ هاي بزرگ برپا می شود و بسیاري کشته می شوند. پیش از ظهورش « نفس زکیه » و « یمانی » کشته می شوند و در بیدا (مکانی بین مکّه و مدینه) خسوفی واقع می شود و و در بیدا (مکانی بین مکّه و مدینه) خسوفی واقع می شود و « دجّال » و « سفیانی » خروج می کنند و حضرت آنها را می کشد. پس از ظهورش، برکات آسمان و زمین ظاهر می شود و زمین آباد می گردد و هیچ کس غیر خدا را پرستش نمی کند. سیصد و سیزده نفر، اصحاب او هستند که در یک ساعت به محضرش حاضر می شوند. معجزات بسیاري دارد و بسیاري مشرّف به دیدار حضرتش شده اند. (1)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی محمد رحمتی شهر رضا

1.منتخب الاثر ص158

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - هزار و یک نکته حجت خدا

دسته بندی