نکته 5 از فرزندانِ حسین (علیه السلام)
ابن عیاش در کتاب مقتضب می گوید: شیخ ابوالحسین بن عبدالصّمد بن علی از نوح بن دراج و چند نفر دیگر نقل کرد که آنها در حضور امیرالمؤمنین (علیه السلام) بودند، وقتی امام حسین (علیه السلام) وارد شد حضرت به ایشان فرمودند: پدرم به قربان پدر فرزند بهترین کنیزها! به آن حضرت گفته شد: یا امیرالمؤمنین! به چه علّت برايِ امام حسین (علیه السلام) این تعابیر را به کار می برید؟ فرزند بهترین کنیزها کیست؟ حضرت علی (علیه السلام)در جواب فرمودند: او گمشده اي است که از نزدیکان و خویشاوندان و وطن خود دور است، نام او «محمد »فرزند حسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین است؛در این هنگام دست خود را ( هنبر سر مبارك امام حسین (علیه السلام) نهاده فرمودند: همین حسین. (1)
نکته 6 او را نمی بینید
امام هادي (علیه السلام) فرمودند: جانشینِ من، پسرم حسن(علیه السلام) است ولی چگونه خواهید بود با جانشین او؟ عرض شد: جانمان
فدایت باد! منظور شما چیست؟ فرمود: چون او را نمی بینید (2)

منبع: کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

پی نوشت ها:

1.کمال الدین، ج 1 ،ص 304 و اثباه الهدی، ج 6، ص 395

2. غیبت شیخ طوسی، ص 122

نکته 3 پسرِ من!
امام عسکري (علیه السلام) فرمود: « به خدا سوگند! به زودي پسري خواهم داشت که زمین را پر از عدل و داد می کند » (1)
نکته 4 از نعمتهاي خداوند
امام محمّد باقر(علیه السلام) می فرمایند: «امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) وقتی که از جنگ نهروان به کوفه برگشتند برايِ مردم خطبه اي خواندند... در آن خطبه نخست خدا را سپاس گفتند و درود به روان پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرستادند و نعمت هایی را که خداوند به رسولش و بر خود آن حضرت عنایت کرده را یکی یکی شمرده، سپس فرمودند: از جمله نعمت هاي خداوند بر من، آن است که مهديّ این امّت از فرزندان من است» . (2)

منبع: کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

پی نوشت ها :

1.غیبت شیخ طوسی ص 123

2.معانی الاخبار، ج 1، ص138

نکته 2 از ماست مهدي علیه السلام

روزي پیامبرصلی الله علیه وآله به دختر گرامی اش فاطمه(علیها السلام)رو کرد و فرمود: «بهترین پیامبران پدرت است، و از ما است بهترین اوصیاء که شوهرت علی (علیه السلام) است و از ما است بهترین شهدا که عمويِ من حمزه است و از ماست آن کس که دو بال دارد و با آن دو بال، هر جاي بهشت که بخواهد به پرواز در می آید، و او پسر عموي پدرت، جعفر است و از ماست دو سبط این امّت، دو آقايِ جوانان اهل بهشت، حسن و حسین (علیهما السلام) فرزندانِ تو و از ماست مهدي (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف) و او از فرزندانِ تو است. (1)

منبع:کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

پی نوشت ها:

1.المجالس السنیه سید محسن جبل عاملی.5

چرا از حضرت مهدي (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف) آن همه سخن به میان آمده است؟

پیامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمّه (علیهم السلام)در فرصتهايِ مختلف از آن حضرت سخن گفته اند، حتّی به جزئیات و شمایل و خصوصیات مربوط به آن حضرت تصریح نموده که درباره هیچ یک از ائمّه (علیهم السلام) چنین کاري نکرده اند. این همه توجّه پیامبر و ائمه (علیهم السلام) به حضرت مهدي عجّل (اللَّه تعالی فرجه الشّریف) و ذکر ویژگی هاي شخصی آن حضرت و قیام او... به چند جهت است:

1. اینکه مردم در طول زمان، خود را آماده ظهور آن حضرت نموده و با داشتن هدف مشخص، دنبال حکومت آن حضرت را بگیرند تا حکومت جهانی از دست استکبار جهانی بیرون آید و در دستِ صالحان قرار گیرد که این کار با نهضت هايِ اسلامی عمیق و پیگیر قابلِ اجرا است.

2.ذکرِ خصوصیات آن حضرت برايِ آن است که افراد دروغگو که از معتقداتِ مذهبی مردم سوء استفاده کرده و در طول تاریخ خود را همان مهدي موعود خوانده اند، شناخته شوند و رسوا گردند.

3. اهمیتِ سخن گفتن از مهدي (عجّ اللَّه تعالی فرجه الشّریف) و انقلابَش که امیدِ همه مردم جهان در تاریخ است، عاملی است تا قلبها و روحها به نامِ نامیِ آن حضرت سرشار از امید و توجّه به آینده گردد، و مؤمنان و مستضعفان بدانند که خداوند آنها را به خودشان واگذار نکرده؛ بلکه به وسیله حجّت بر حق خود که رهبري معصوم است، پشتیبانِ آنهاست و با چنین پشتیبانی اي از هیچ چیز و هیچ کس نهراسند و تحتِ رهبريِ او به پیش روند و دریابند که در طولِ زمانِ غیبت، با توجّه به اوصافِ او، که چه کسی می تواند به نیابت عام آن حضرت، زمامِ امور و رهبري را به  دست گیرد. رهبري که باید نزدیکترین فرد به این خصوصیات و اوصاف بوده و به عنوان ولایت فقیه مردم را رهبري کند. حال اگر این خصوصیات ذکر نمی شد و این همه اهمیت به آن داده نمی شد، مردم در بسیاري از امور سیاسی و اجتماعی و معنوي، راه را گم می کردند و از صراط مستقیم به سويِ شرق و غرب پناه می بردند.

منبع: کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - هزار و یک نکته حجت خدا

دسته بندی