نکته 157 شناختِ امام

امام عسکري علیه السلام فرمودند: فرزندم محمد امام و حجّتِ خدا پس از من است. هر کس که بمیرد و او را نشناسد، به مرگِ جاهلیت از دنیا رفته است. (1)

نکته 158 امامتِ امام علیه السلام

حسن بن ایوب بن نوح که یکی از وکلايِ حضرت امام هادي علیه السلام بود، می گوید: ما براي پرسش درباره امام بعدي، به محضر امام عسکري علیه السلام رفتیم، در مجلس آن حضرت چهل نفر حضور داشتند. عثمان بن سعید عمري (یکی از وکلاي بعدي امام زمان) به پا خاست و عرض کرد: می خواهم از موضوعی سؤال کنم که درباره آن از من داناتري. امام علیه السلام فرمود: بنشین. عثمان خواست از مجلس خارج شود. حضرت فرمود: هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرفت و مدّتی گذشت. در این هنگام، امام، عثمان را صدا کرد. او به پا خاست. حضرت فرمود: می خواهید به شما بگویم که براي چه به این جا آمده اید؟ همه گفتند بفرمایید. فرمود: براي این به این جا آمده اید که از حجّت و امام پس از من بپرسید. گفتند: بلی. در این هنگام پسري نورانی همچون پاره ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکري علیه السلام بود، وارد مجلس شد. حضرت با اشاره به او فرمود: «این امامِ شما بعد از من و جانشین من در میان شماست. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من (درباره او) اختلاف نکنید که در این صورت هلاك می شوید و دینِتان تباه می گردد.» (2)

پی نوشت ها:

منبع: هزار و یک نکته پیرامون امام زمان محمد رحمتی شهر ضا

1.وسائل الشیعه ج 11 ص 498

2.کمال الدین ص 435

Subscribe to RSS - وکلای امام زمان

دسته بندی