قالب پاورپوینت مهدوی با طرح ملودی

که چند اسلایدآن حاوی اشعار و احادیث

مهدوی است.

 

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار
کاری از : شریف نیا

در این پاورپوینت که بر اساس طرح طلیعه حکمت به صورت نموداری کار شده است و به اهمیت کتب شهید مطهری و مباحثی چون ویژگی های آثار شهید مطهری.powerpoint 2013 (نمودار مربوط به کلاس های طرح مطهر)

Subscribe to RSS - پاورپوینت مهدوی

دسته بندی