عنوان کتاب: اماکن زیارتی منتسب به امام زمان در ایران و جهان

موضوع: مهدویت

نویسنده: علی اکبر م‍ه‍دی‌پ‍ور

منشا مقاله: ان‍ت‍ظار، ش‌ 8،9، (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ و پ‍ای‍ی‍ز 1382) ص‌ 263- 290

تعداد صفحات: 208

فرمت: pdf

 

 

یکی از وظایف شیعیان تجلیل و تکریم اماکن منسوب به وجود مقدّس حضرت بقیة اللَّه، أرواحنا فداه، است. آیةاللَّه سید محمّد تقی موسوی اصفهانی (متوفّای 1348هجری) در کتاب گران سنگ مکیال المکارم به هنگام شمارش تکالیف مردم در عصر غیبت می نویسند:

شصت و هشتم - بزرگداشت اماکنی که به قدوم آن حضرت زینت یافته اند، مانند مسجد سهله، مسجد اعظم کوفه، سرداب مقدّس، مسجد جمکران و غیر این ها از مواضعی که بعضی از صلحا آن حضرت را در آن جاها دیده اند یا در روایات آمده است که آن جناب در آن جا توقف دارد، مانند مسجد الحرام...

در این نوشتار کوشش شده است، اماکن مقدّس و مشاهد مشرّفِ متعلّق به آن حضرت معرفی گردد. عناوین اصلی به شرح زیر می باشد:

مسجد مقدس جمکران؛ مسجد سهله؛ مسجد کوفه؛ کوفه؛ مقام حضرت مهدی در وادی السلام.

ضمیمه ها:
دریافت فایل با فرمت pdf  حجم فایل:  -1 bytes
Subscribe to RSS - پی دی اف اماکن زیارتی منتسب به امام زمان در ایران و جهان

دسته بندی